Öppet...

Välkommen till...
Gårdsbutiken på Sällebergs Gård...

                               ÖPPET har vi nästan alltid,

                                bara Du RINGER innan,

             (070-38 42097 eller 073-777 4242)

                                              

    Väkommen! LerLerLer          www.sallebergsgard.se